BOX

box

Високо-интензивна интервална кардио тренировка, изцяло със собствена тежест. Резултатът от тази тренировка е максимално горене на мазнини и повишаване на аеробен и анаеробен капацитет.

Yoga

yoga

Интензивна кондиционна тренировка за всички мускулни групи с цел подобряване на двигателната активност. Акцентира върху развитието на цялостната сила, баланса на тялото и координацията.

Pilates

pilates

Кръгова и силова тренировка, съставена от изолирани упражнения, натоварващи основните мускулни групи. Ако сте почитатели на типичните фитнес упражнения, тази тренировка е точно за вас.